Страници

четвъртък, 1 май 2014 г.

“Понякога губим себе си, опитвайки се да задържим някой, на когото не му 
пука дали ще загуби нас.”